Výbor T.J. Sokol Kroměříž

Starostka

Lucie Korvasová

 

Místostarosta

Ing. Zdeněk Tesařík

Jednatelka

Jaroslava Krejčiříková, DiS.

Náčelnice

Lucie Korvasová

Náčelník

Miroslav Halaška

Vedoucí OS

Kateřina Kolmanová

Vzdělavatelka a matrikářka

Jitka Buriánová

Členové výboru

Milada Bartlová

Olga Vaverková

Revizní komise

Jaroslav Vrana

Věra Nováková

Naděžda Matulíková