Členské příspěvky

24.01.2018 08:28

Členské příspěvky na rok 2018 se vybírají v únoru 2018.

Děti do 18ti let 200,- Kč

Dospělí 19 let - 64 let 500,- Kč

Dospělí od 65ti let 200,- Kč

Každý člen v leošním roce zaplatí 50,- Kč známku na podporu XVl. Všesokolského sletu